Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2017253
Liczba kart ważnych
1149442
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
746
Liczba głosów ważnych
1131684
Liczba głosów nieważnych
17758

Wynik kandydata w regionie

46.25 %
25.79 %
29.31 %
32.83 %
36.35 %
39.87 %
43.40 %
46.92 %
50.44 %
53.96 %
57.48 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl