Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
97225
Liczba kart ważnych
52023
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
27
Liczba głosów ważnych
51238
Liczba głosów nieważnych
785

Wynik kandydata w regionie

40.41 %
23.50 %
26.18 %
28.87 %
31.55 %
34.23 %
36.92 %
39.60 %
42.28 %
44.96 %
47.65 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
101401 Sieradz 35963 20131 10131
50.33 %
101404 Brzeźnio 5042 2641 977
36.99 %
101402 Błaszki 12012 5785 2236
38.65 %
101405 Burzenin 4500 2184 835
38.23 %
101403 Brąszewice 3526 1936 455
23.50 %
101406 Goszczanów 4459 2085 718
34.44 %
101408 Sieradz 8098 4531 1511
33.35 %
101409 Warta 10495 5285 1688
31.94 %
101407 Klonowa 2362 1125 410
36.44 %
101411 Złoczew 5865 2981 966
32.41 %
101410 Wróblew 4903 2554 778
30.46 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl