Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
95210
Liczba kart ważnych
54362
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
16
Liczba głosów ważnych
53551
Liczba głosów nieważnych
811

Wynik kandydata w regionie

41.87 %
24.03 %
26.68 %
29.34 %
31.99 %
34.65 %
37.30 %
39.95 %
42.61 %
45.26 %
47.92 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
101609 Tomaszów Mazowiecki 8522 4974 1778
35.75 %
101610 Ujazd 6340 3415 1161
34.00 %
101604 Czerniewice 4208 2156 583
27.04 %
101602 Będków 2786 1548 394
25.45 %
101601 Tomaszów Mazowiecki 51055 28800 14565
50.57 %
101603 Budziszewice 1806 1027 304
29.60 %
101605 Inowłódz 3269 1878 812
43.24 %
101608 Rzeczyca 3952 2214 532
24.03 %
101606 Lubochnia 5488 3278 890
27.15 %
101607 Rokiciny 5082 2745 1003
36.54 %
101611 Żelechlinek 2702 1516 402
26.52 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl