Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
30709281
Liczba kart ważnych
16993169
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
56845
Liczba głosów ważnych
16742938
Liczba głosów nieważnych
250231

Wynik kandydata w Polsce

48.45 %
28.61 %
31.77 %
34.92 %
38.08 %
41.23 %
44.39 %
47.54 %
50.70 %
53.85 %
57.01 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl