Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Piotr Kukiz

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1035303
Liczba kart ważnych
479670
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
132
Liczba głosów ważnych
476061
Liczba głosów nieważnych
3609

Wynik kandydata w regionie

18.60 %
14.60 %
15.35 %
16.11 %
16.86 %
17.61 %
18.37 %
19.12 %
19.87 %
20.62 %
21.38 %

Wyniki kandydata: Paweł Piotr Kukiz

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
2601 buski 61777 27354 3993
14.60 %
2602 jędrzejowski 71537 31541 5635
17.87 %
2603 kazimierski 29103 10460 1584
15.14 %
2604 kielecki 166341 80008 14243
17.80 %
2613 włoszczowski 37967 18057 2957
16.38 %
2661 Kielce 160675 87424 18206
20.82 %
2611 starachowicki 76072 34480 6799
19.72 %
2612 staszowski 60312 25789 4473
17.34 %
2605 konecki 68923 30662 5305
17.30 %
2606 opatowski 44955 19946 3304
16.56 %
2607 ostrowiecki 92756 38259 8466
22.13 %
2610 skarżyski 64641 29706 5960
20.06 %
2608 pińczowski 34323 14165 2078
14.67 %
2609 sandomierski 65921 28210 5522
19.57 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl