Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Piotr Kukiz

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
76072
Liczba kart ważnych
34706
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
6
Liczba głosów ważnych
34480
Liczba głosów nieważnych
226

Wynik kandydata w regionie

19.72 %
16.26 %
16.74 %
17.22 %
17.70 %
18.18 %
18.67 %
19.15 %
19.63 %
20.11 %
20.59 %

Wyniki kandydata: Paweł Piotr Kukiz

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
261103 Mirzec 6878 3344 580
17.34 %
261104 Pawłów 12170 5091 828
16.26 %
261105 Wąchock 5848 2774 489
17.63 %
261101 Starachowice 42226 19435 4095
21.07 %
261102 Brody 8950 3836 807
21.04 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl