Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Piotr Kukiz

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
34323
Liczba kart ważnych
14285
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1
Liczba głosów ważnych
14165
Liczba głosów nieważnych
120

Wynik kandydata w regionie

14.67 %
10.59 %
11.18 %
11.78 %
12.37 %
12.96 %
13.56 %
14.15 %
14.74 %
15.33 %
15.93 %

Wyniki kandydata: Paweł Piotr Kukiz

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
260804 Pińczów 18366 7931 1310
16.52 %
260805 Złota 3912 1397 148
10.59 %
260802 Kije 3740 1743 263
15.09 %
260801 Działoszyce 4415 1560 185
11.86 %
260803 Michałów 3890 1534 172
11.21 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl