Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
14051
Liczba kart ważnych
6008
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
3
Liczba głosów ważnych
5950
Liczba głosów nieważnych
58

Wynik kandydata w regionie

0.22 %

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
281401 Lokal Szkoły Podstawowej
Barczewo ul. Wojska Polskiego 36
11-010 Barczewo
1 787 345 0
0%
281401 Lokal Urzędu Stanu Cywilnego
Barczewo ul. Kopernika 10
11-010 Barczewo
2 998 495 2
0.40%
281401 Lokal Przedszkola Miejskiego
Barczewo ul. Słowackiego 7
11-010 Barczewo
3 1002 498 2
0.40%
281401 Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
Barczewo ul. Słowackiego 5
11-010 Barczewo
4 808 447 0
0%
281401 Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
Barczewo ul. Słowackiego 5
11-010 Barczewo
5 797 351 0
0%
281401 Lokal Gimnazjum w Barczewie
Barczewo ul. Północna 14
11-010 Barczewo
6 1086 463 1
0.22%
281401 Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach
Łęgajny ul. Ogrodowa 7
11-010 Barczewo
7 1047 441 3
0.68%
281401 Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewku
Barczewko 35
11-010 Barczewo
8 680 199 0
0%
281401 Lokal Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Wipsowie
Wipsowo 63
11-010 Barczewo
9 739 242 0
0%
281401 Lokal Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Ramsowie
Ramsowo 87
11-010 Barczewo
10 720 216 0
0%
281401 Lokal Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich
Bartołty Wielkie 5
11-010 Barczewo
11 410 155 0
0%
281401 Lokal świetlicy wiejskiej w Jedzbarku
Jedzbark 64
11-010 Barczewo
12 542 157 0
0%
281401 Lokal Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Wrócikowie
Wrócikowo 16
11-010 Barczewo
13 539 213 1
0.47%
281401 Lokal Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Kronowie
Kronowo 6
11-010 Barczewo
14 350 138 0
0%
281401 Lokal w Domu Parafialnym w Wójtowie
Wójtowo ul. Kwiatowa 19
11-010 Barczewo
15 928 525 2
0.38%
281401 Lokal świetlicy wiejskiej w Ruszajnach
Ruszajny 34
11-010 Barczewo
16 635 231 1
0.43%
281401 Lokal świetlicy wiejskiej w Nikielkowie
Nikielkowo ul. Jana Grzymały 8
10-376 Olsztyn
17 406 218 0
0%
281401 Lokal Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Lamkowie
Lamkowo 29
11-010 Barczewo
18 479 165 1
0.61%
281401 Lokal świetlicy wiejskiej w Skajbotach
Skajboty 32
11-010 Barczewo
19 290 104 0
0%
281401 Dom Pomocy Społecznej
Barczewo ul.Kraszewskiego 17
11-010 Barczewo
20 125 28 0
0%
281401 Świetlica Zakładu Karnego
Barczewo ul.Klasztorna 7
11-010 Barczewo
21 623 319 0
0%
281401 Szpital Pomocy Maltańskiej Oddział w Barczewie
Barczewo ul.Niepodległości 9
11-010 Barczewo
22 60 0 0
0%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl