Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1142294
Liczba kart ważnych
480066
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
221
Liczba głosów ważnych
475806
Liczba głosów nieważnych
4260

Wynik kandydata w regionie

0.16 %
0.05 %
0.08 %
0.10 %
0.13 %
0.15 %
0.18 %
0.21 %
0.23 %
0.26 %
0.28 %

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
2804 elbląski 46051 16899 32
0.19 %
2805 ełcki 68396 26388 33
0.13 %
2806 giżycki 46310 18726 24
0.13 %
2807 iławski 73488 31253 49
0.16 %
2808 kętrzyński 52962 19921 25
0.13 %
2809 lidzbarski 33970 13512 26
0.19 %
2810 mrągowski 40507 16864 20
0.12 %
2811 nidzicki 26715 10241 5
0.05 %
2812 nowomiejski 34472 14634 10
0.07 %
2813 olecki 27151 10257 8
0.08 %
2814 olsztyński 97620 40354 76
0.19 %
2816 piski 45720 17926 14
0.08 %
2815 ostródzki 84256 33112 35
0.11 %
2817 szczycieński 56805 23279 26
0.11 %
2818 gołdapski 21827 7709 11
0.14 %
2819 węgorzewski 19168 6760 16
0.24 %
2861 Elbląg 95674 43778 87
0.20 %
2862 Olsztyn 134733 70620 220
0.31 %
2801 bartoszycki 49461 19246 16
0.08 %
2802 braniewski 34421 13393 11
0.08 %
2803 działdowski 52587 20934 18
0.09 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl