Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
14051
Liczba kart ważnych
6008
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
3
Liczba głosów ważnych
5950
Liczba głosów nieważnych
58

Frekwencja w regionie

42.76 %

Wizualizacja
wyników

wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015

40.57%
Komorowski Bronisław Maria
26.15%
Duda Andrzej Sebastian
22.08%
Kukiz Paweł Piotr
3.36%
Ogórek Magdalena Agnieszka
2.97%
Korwin-Mikke Janusz Ryszard
1.83%
Palikot Janusz Marian
1.24%
Jarubas Adam Sebastian
0.61%
Braun Grzegorz Michał
0.52%
Kowalski Marian Janusz
0.44%
Wilk Jacek
0.22%
Tanajno Paweł Jan

Wyniki wyborów

Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Głosy ważne Głosy nieważne Frekwencja (%)
281401 Lokal Szkoły Podstawowej
Barczewo ul. Wojska Polskiego 36
11-010 Barczewo
1 787 346 345 1
43.96 %
281401 Lokal Urzędu Stanu Cywilnego
Barczewo ul. Kopernika 10
11-010 Barczewo
2 998 501 495 6
50.20 %
281401 Lokal Przedszkola Miejskiego
Barczewo ul. Słowackiego 7
11-010 Barczewo
3 1002 503 498 5
50.20 %
281401 Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
Barczewo ul. Słowackiego 5
11-010 Barczewo
4 808 447 447 0
55.32 %
281401 Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
Barczewo ul. Słowackiego 5
11-010 Barczewo
5 797 354 351 3
44.42 %
281401 Lokal Gimnazjum w Barczewie
Barczewo ul. Północna 14
11-010 Barczewo
6 1086 466 463 3
42.91 %
281401 Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach
Łęgajny ul. Ogrodowa 7
11-010 Barczewo
7 1047 444 441 3
42.41 %
281401 Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewku
Barczewko 35
11-010 Barczewo
8 680 200 199 1
29.41 %
281401 Lokal Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Wipsowie
Wipsowo 63
11-010 Barczewo
9 739 244 242 2
33.02 %
281401 Lokal Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Ramsowie
Ramsowo 87
11-010 Barczewo
10 720 224 216 8
31.11 %
281401 Lokal Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich
Bartołty Wielkie 5
11-010 Barczewo
11 410 156 155 1
38.05 %
281401 Lokal świetlicy wiejskiej w Jedzbarku
Jedzbark 64
11-010 Barczewo
12 542 157 157 0
28.97 %
281401 Lokal Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Wrócikowie
Wrócikowo 16
11-010 Barczewo
13 539 218 213 5
40.45 %
281401 Lokal Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Kronowie
Kronowo 6
11-010 Barczewo
14 350 139 138 1
39.71 %
281401 Lokal w Domu Parafialnym w Wójtowie
Wójtowo ul. Kwiatowa 19
11-010 Barczewo
15 928 530 525 5
57.11 %
281401 Lokal świetlicy wiejskiej w Ruszajnach
Ruszajny 34
11-010 Barczewo
16 635 232 231 1
36.54 %
281401 Lokal świetlicy wiejskiej w Nikielkowie
Nikielkowo ul. Jana Grzymały 8
10-376 Olsztyn
17 406 223 218 5
54.93 %
281401 Lokal Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Lamkowie
Lamkowo 29
11-010 Barczewo
18 479 166 165 1
34.66 %
281401 Lokal świetlicy wiejskiej w Skajbotach
Skajboty 32
11-010 Barczewo
19 290 104 104 0
35.86 %
281401 Dom Pomocy Społecznej
Barczewo ul.Kraszewskiego 17
11-010 Barczewo
20 125 28 28 0
22.40 %
281401 Świetlica Zakładu Karnego
Barczewo ul.Klasztorna 7
11-010 Barczewo
21 623 326 319 7
52.33 %
281401 Szpital Pomocy Maltańskiej Oddział w Barczewie
Barczewo ul.Niepodległości 9
11-010 Barczewo
22 60 0 0 0
0 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl