Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1142294
Liczba kart ważnych
480066
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
221
Liczba głosów ważnych
475806
Liczba głosów nieważnych
4260

Wynik kandydata w regionie

2.62 %
2.21 %
2.31 %
2.41 %
2.50 %
2.60 %
2.70 %
2.80 %
2.90 %
2.99 %
3.09 %

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
2804 elbląski 46051 16899 414
2.45 %
2805 ełcki 68396 26388 600
2.27 %
2806 giżycki 46310 18726 507
2.71 %
2807 iławski 73488 31253 843
2.70 %
2808 kętrzyński 52962 19921 572
2.87 %
2809 lidzbarski 33970 13512 354
2.62 %
2810 mrągowski 40507 16864 464
2.75 %
2811 nidzicki 26715 10241 314
3.07 %
2812 nowomiejski 34472 14634 366
2.50 %
2813 olecki 27151 10257 227
2.21 %
2814 olsztyński 97620 40354 1093
2.71 %
2816 piski 45720 17926 398
2.22 %
2815 ostródzki 84256 33112 869
2.62 %
2817 szczycieński 56805 23279 548
2.35 %
2818 gołdapski 21827 7709 207
2.69 %
2819 węgorzewski 19168 6760 167
2.47 %
2861 Elbląg 95674 43778 1141
2.61 %
2862 Olsztyn 134733 70620 1827
2.59 %
2801 bartoszycki 49461 19246 613
3.19 %
2802 braniewski 34421 13393 370
2.76 %
2803 działdowski 52587 20934 562
2.68 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl