Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
26715
Liczba kart ważnych
10355
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
5
Liczba głosów ważnych
10241
Liczba głosów nieważnych
114

Wynik kandydata w regionie

3.07 %
2.88 %
3.00 %
3.12 %
3.24 %
3.36 %
3.49 %
3.61 %
3.73 %
3.85 %
3.97 %

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
281101 Janowiec Kościelny 2647 962 37
3.85 %
281103 Kozłowo 4790 1519 44
2.90 %
281102 Janowo 2184 806 33
4.09 %
281104 Nidzica 17094 6954 200
2.88 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl