Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
52587
Liczba kart ważnych
21166
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
7
Liczba głosów ważnych
20934
Liczba głosów nieważnych
232

Wynik kandydata w regionie

2.68 %
2.37 %
2.46 %
2.55 %
2.64 %
2.73 %
2.82 %
2.91 %
3.00 %
3.09 %
3.18 %

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
280304 Lidzbark 11663 4270 101
2.37 %
280305 Płośnica 4653 1680 55
3.27 %
280301 Działdowo 17327 7617 211
2.77 %
280302 Działdowo 7487 2570 64
2.49 %
280303 Iłowo-Osada 5723 2241 63
2.81 %
280306 Rybno 5734 2556 68
2.66 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl