Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
15782
Liczba kart ważnych
8008
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0
Liczba głosów ważnych
7796
Liczba głosów nieważnych
212

Wynik kandydata w regionie

0.44 %

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
121803 Budynek Wielofunkcyjny w Kalwarii Zebrzydowskiej
Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 4
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
1 1861 1099 2
0.18%
121803 Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej
Kalwaria Zebrzydowska al. Jana Pawła II 24
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
2 1807 981 1
0.10%
121803 Zespół Szkół w Barwałdzie Górnym
Barwałd Górny 213
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
3 1097 501 1
0.20%
121803 Zespół Szkół w Barwałdzie Średnim
Barwałd Średni 70
34-124 Klecza Górna
4 1101 435 9
2.07%
121803 Zespół Szkół w Brodach
Brody 479
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
5 1010 541 4
0.74%
121803 Zespół Szkół w Brodach
Brody 479
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
6 1089 408 2
0.49%
121803 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bugaju, Bugaj
Bugaj
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
7 387 202 1
0.50%
121803 Zespoł Szkół w Leńczach
Leńcze 276
34-142 Leńcze
8 1168 568 0
0%
121803 Zespoł Szkół w Przytkowicach
Przytkowice 542
34-141 Przytkowice
9 2080 932 1
0.11%
121803 Zespół Szkół w Stanisławiu Dolnym
Stanisław Dolny 256
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
10 1292 659 2
0.30%
121803 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym - Dolany
Stanisław Dolny, Dolany 73
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
11 824 427 6
1.41%
121803 Zespół Szkół w Zebrzydowicach
Zebrzydowice 193
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
12 1175 615 3
0.49%
121803 Szkoła Podstawowa w Zarzycach Wielkich
Zarzyce Wielkie 56
34-142 Leńcze
13 447 228 0
0%
121803 Świetlica Wiejska w Zarzycach Małych, Zarzyce Małe
Zarzyce Małe
34-142 Leńcze
14 94 51 0
0%
121803 Zespół Szkół w Leńczach, filia w Podolanach
Podolany 21
34-142 Leńcze
15 315 129 2
1.55%
121803 Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach
Zebrzydowice 1
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
16 35 20 0
0%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl