Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
124385
Liczba wydanych kart
67018

Frekwencja w regionie

53.88 %
48.68 %
49.48 %
50.29 %
51.09 %
51.89 %
52.70 %
53.50 %
54.30 %
55.10 %
55.91 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
121304 Kęty 27083 14603
53.92 %
121302 Brzeszcze 17299 9712
56.14 %
121303 Chełmek 10436 5580
53.47 %
121305 Osiek 6453 3275
50.75 %
121307 Polanka Wielka 3411 1866
54.71 %
121308 Przeciszów 5460 2658
48.68 %
121309 Zator 7520 3952
52.55 %
121301 Oświęcim 32002 17024
53.20 %
121306 Oświęcim 14721 8348
56.71 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl