Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
122876
Liczba wydanych kart
48018

Frekwencja w regionie

39.08 %
34.59 %
35.34 %
36.08 %
36.83 %
37.58 %
38.33 %
39.07 %
39.82 %
40.57 %
41.31 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
121304 Kęty 27026 10305
38.13 %
121302 Brzeszcze 16314 6602
40.47 %
121303 Chełmek 10381 3889
37.46 %
121305 Osiek 6446 2427
37.65 %
121307 Polanka Wielka 3411 1404
41.16 %
121308 Przeciszów 5456 1887
34.59 %
121309 Zator 7432 2985
40.16 %
121301 Oświęcim 31720 12340
38.90 %
121306 Oświęcim 14690 6179
42.06 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl