Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
92421
Liczba wydanych kart
47114

Frekwencja w regionie

50.98 %
44.77 %
45.65 %
46.53 %
47.41 %
48.29 %
49.17 %
50.05 %
50.93 %
51.81 %
52.69 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
121204 Klucze 12585 6492
51.59 %
121205 Olkusz 40139 21501
53.57 %
121206 Trzyciąż 5685 2545
44.77 %
121207 Wolbrom 18854 9183
48.71 %
121203 Bolesław 6591 3125
47.41 %
121201 Bukowno 8567 4268
49.82 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl