Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
91741
Liczba wydanych kart
31339

Frekwencja w regionie

34.16 %
29.80 %
30.39 %
30.98 %
31.56 %
32.15 %
32.74 %
33.33 %
33.92 %
34.50 %
35.09 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
121204 Klucze 12420 4338
34.93 %
121205 Olkusz 39804 14202
35.68 %
121206 Trzyciąż 5682 1693
29.80 %
121207 Wolbrom 18845 6376
33.83 %
121203 Bolesław 6482 2007
30.96 %
121201 Bukowno 8508 2723
32.01 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl