Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
12756
Liczba kart ważnych
7165
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0
Liczba głosów ważnych
7068
Liczba głosów nieważnych
97

Wynik kandydata w regionie

31.38 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
181401 Środowiskowy Dom Samopomocy
Przeworsk ul. Niepodległości 9
37-200 Przeworsk
1 857 509 161
31.63%
181401 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
Przeworsk ul. Szkolna 6
37-200 Przeworsk
2 743 394 141
35.79%
181401 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
Przeworsk ul. Szkolna 6
37-200 Przeworsk
3 850 454 110
24.23%
181401 Urząd Miasta Przeworska
Przeworsk ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
4 953 528 182
34.47%
181401 Szkoła Podstawowa Nr 1
Przeworsk ul. Konopnickiej 5
37-200 Przeworsk
5 1751 918 294
32.03%
181401 Szkoła Podstawowa Nr 2
Przeworsk ul. Lwowska 11
37-200 Przeworsk
6 918 481 177
36.80%
181401 Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza
Przeworsk ul. Gimnazjalna 35
37-200 Przeworsk
7 945 565 170
30.09%
181401 Miejski Klub Kultury
Przeworsk ul. Wiejska 68
37-200 Przeworsk
8 857 452 122
26.99%
181401 Gimnazjum Nr 1
Przeworsk ul. Misiągiewicza 10
37-200 Przeworsk
9 943 519 165
31.79%
181401 Gimnazjum Nr 1
Przeworsk Misiągiewicza 10
37-200 Przeworsk
10 952 532 163
30.64%
181401 Zespół Szkół Zawodowych
Przeworsk Ignacego Krasickiego 9
37-200 Przeworsk
11 1504 863 319
36.96%
181401 Szkoła Podstawowa Nr 1
Przeworsk Marii Konopnickiej 5
37-200 Przeworsk
12 788 437 119
27.23%
181401 Szkoła Podstawowa Nr 3
Przeworsk Gorliczyńska 148
37-200 Przeworsk
13 569 332 71
21.39%
181401 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przeworsk Szpitalna 16
37-200 Przeworsk
14 126 84 24
28.57%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl