Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2648447
Liczba kart ważnych
1559331
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1193
Liczba głosów ważnych
1538284
Liczba głosów nieważnych
21047

Wynik kandydata w regionie

37.91 %
19.81 %
23.09 %
26.36 %
29.64 %
32.92 %
36.20 %
39.47 %
42.75 %
46.03 %
49.30 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
1202 brzeski 73168 40465 11625
28.73 %
1201 bocheński 81953 49335 13755
27.88 %
1203 chrzanowski 102150 56935 27475
48.26 %
1204 dąbrowski 47752 23510 5083
21.62 %
1205 gorlicki 87043 46683 14800
31.70 %
1206 krakowski 210108 123967 47926
38.66 %
1207 limanowski 97479 57972 11482
19.81 %
1208 miechowski 40883 20715 6340
30.61 %
1209 myślenicki 96368 57821 15991
27.66 %
1210 nowosądecki 161890 99239 20637
20.80 %
1211 nowotarski 148532 76795 22029
28.69 %
1212 olkuski 92121 51665 20478
39.64 %
1213 oświęcimski 123668 72312 32517
44.97 %
1214 proszowicki 35480 17278 5414
31.33 %
1215 suski 66532 37091 11574
31.20 %
1216 tarnowski 156451 86760 21513
24.80 %
1217 tatrzański 55045 30016 10457
34.84 %
1218 wadowicki 125646 71500 28709
40.15 %
1263 Tarnów 91528 50470 22445
44.47 %
1219 wielicki 92342 54609 21692
39.72 %
1261 Kraków 596651 373236 196246
52.58 %
1262 Nowy Sącz 65657 39910 14994
37.57 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl