Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2648447
Liczba kart ważnych
1559331
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1193
Liczba głosów ważnych
1538284
Liczba głosów nieważnych
21047

Frekwencja w regionie

58.88 %
53.02 %
56.04 %
59.06 %
62.08 %
65.10 %
68.11 %
71.13 %
74.15 %
77.17 %
80.19 %
Duda Andrzej Sebastian
Komorowski Bronisław Maria

Wyniki wyborów

Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata

Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
1 Duda Andrzej Sebastian 955102
62.09%
2 Komorowski Bronisław Maria 583182
37.91%
Kod Nazwa jednostki Głosy ważne Duda
Andrzej Sebastian
Proporcja (%) Komorowski
Bronisław Maria
Duda
Andrzej Sebastian
Komorowski
Bronisław Maria
Głosy % Głosy % % %
1202 brzeski 40465 28840 71.27%
28.73
11625 28.73% 71.27% 28.73%
1201 bocheński 49335 35580 72.12%
27.88
13755 27.88% 72.12% 27.88%
1203 chrzanowski 56935 29460 51.74%
48.26
27475 48.26% 51.74% 48.26%
1204 dąbrowski 23510 18427 78.38%
21.62
5083 21.62% 78.38% 21.62%
1205 gorlicki 46683 31883 68.30%
31.70
14800 31.70% 68.30% 31.70%
1206 krakowski 123967 76041 61.34%
38.66
47926 38.66% 61.34% 38.66%
1207 limanowski 57972 46490 80.19%
19.81
11482 19.81% 80.19% 19.81%
1208 miechowski 20715 14375 69.39%
30.61
6340 30.61% 69.39% 30.61%
1209 myślenicki 57821 41830 72.34%
27.66
15991 27.66% 72.34% 27.66%
1210 nowosądecki 99239 78602 79.20%
20.80
20637 20.80% 79.20% 20.80%
1211 nowotarski 76795 54766 71.31%
28.69
22029 28.69% 71.31% 28.69%
1212 olkuski 51665 31187 60.36%
39.64
20478 39.64% 60.36% 39.64%
1213 oświęcimski 72312 39795 55.03%
44.97
32517 44.97% 55.03% 44.97%
1214 proszowicki 17278 11864 68.67%
31.33
5414 31.33% 68.67% 31.33%
1215 suski 37091 25517 68.80%
31.20
11574 31.20% 68.80% 31.20%
1216 tarnowski 86760 65247 75.20%
24.80
21513 24.80% 75.20% 24.80%
1217 tatrzański 30016 19559 65.16%
34.84
10457 34.84% 65.16% 34.84%
1218 wadowicki 71500 42791 59.85%
40.15
28709 40.15% 59.85% 40.15%
1263 Tarnów 50470 28025 55.53%
44.47
22445 44.47% 55.53% 44.47%
1219 wielicki 54609 32917 60.28%
39.72
21692 39.72% 60.28% 39.72%
1261 Kraków 373236 176990 47.42%
52.58
196246 52.58% 47.42% 52.58%
1262 Nowy Sącz 39910 24916 62.43%
37.57
14994 37.57% 62.43% 37.57%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl