Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
25076
Liczba kart ważnych
14283
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0
Liczba głosów ważnych
14047
Liczba głosów nieważnych
236

Wynik kandydata w regionie

60.33 %
55.07 %
56.19 %
57.30 %
58.42 %
59.53 %
60.65 %
61.77 %
62.88 %
64.00 %
65.11 %

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
102102 Brzeziny 4379 2479 1562
63.01 %
102101 Brzeziny 10252 5662 3118
55.07 %
102105 Rogów 3898 2218 1415
63.80 %
102104 Jeżów 2792 1697 1124
66.23 %
102103 Dmosin 3755 1991 1255
63.03 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl