Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2017253
Liczba kart ważnych
1149442
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
746
Liczba głosów ważnych
1131684
Liczba głosów nieważnych
17758

Wynik kandydata w regionie

53.75 %
39.00 %
42.52 %
46.04 %
49.56 %
53.08 %
56.61 %
60.13 %
63.65 %
67.17 %
70.69 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl