Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
3857
Liczba kart ważnych
2083
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0
Liczba głosów ważnych
2045
Liczba głosów nieważnych
38

Wynik kandydata w regionie

25.23 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
100907 Sala Posiedzeń Urzędu Gminy
Strzelce Wielkie Częstochowska 14
98-337 Strzelce Wielkie
1 1812 982 307
31.26%
100907 Wiewiec Szkoła Podstawowa
Wiewiec 26
98-337 Strzelce Wielkie
2 1274 656 152
23.17%
100907 Wistka Budynek po Szkole Podstawowej
Wistka 125
98-337 Strzelce Wielkie
3 771 407 57
14.00%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl