Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
29995165
Liczba wydanych kart
5219534

Frekwencja w Polsce

17.40 %
14.56 %
15.13 %
15.70 %
16.27 %
16.84 %
17.42 %
17.99 %
18.56 %
19.13 %
19.70 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl