Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

0.00 %
6.65 %
13.30 %
19.95 %
26.60 %
33.26 %
39.91 %
46.56 %
53.21 %
59.86 %

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
83
Liczba wydanych kart
80
Liczba głosów ważnych
79
Liczba głosów nieważnych
1

Wynik kandydata w regionie

22.78 %

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
149901 Rabat, Ambasada RP
10 000 Rabat - Agdal 23, Avenue Oqbah BP. 425
106 52 48 15
31.25 %
149901 Agadir, Hotel Kenzi Europa
80010 Agadir Boulevard du 20 Août B.P. 808
107 31 31 3
9.68 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl