Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Jacek Wilk

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
60312
Liczba kart ważnych
25994
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
8
Liczba głosów ważnych
25789
Liczba głosów nieważnych
205

Wynik kandydata w regionie

0.32 %
0.14 %
0.17 %
0.21 %
0.24 %
0.28 %
0.31 %
0.34 %
0.38 %
0.41 %
0.45 %

Wyniki kandydata: Jacek Wilk

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
261202 Łubnice 3535 1475 3
0.20 %
261201 Bogoria 6407 2408 5
0.21 %
261207 Staszów 21812 9241 44
0.48 %
261203 Oleśnica 3272 1301 2
0.15 %
261204 Osiek 6364 2808 8
0.28 %
261205 Połaniec 9723 4670 14
0.30 %
261208 Szydłów 3999 1753 3
0.17 %
261206 Rytwiany 5200 2133 3
0.14 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl