Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Jacek Wilk

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1035303
Liczba kart ważnych
479670
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
132
Liczba głosów ważnych
476061
Liczba głosów nieważnych
3609

Wynik kandydata w regionie

0.36 %
0.18 %
0.24 %
0.30 %
0.36 %
0.42 %
0.49 %
0.55 %
0.61 %
0.67 %
0.73 %

Wyniki kandydata: Jacek Wilk

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
2601 buski 61777 27354 93
0.34 %
2602 jędrzejowski 71537 31541 88
0.28 %
2603 kazimierski 29103 10460 83
0.79 %
2604 kielecki 166341 80008 289
0.36 %
2613 włoszczowski 37967 18057 33
0.18 %
2661 Kielce 160675 87424 406
0.46 %
2611 starachowicki 76072 34480 98
0.28 %
2612 staszowski 60312 25789 82
0.32 %
2605 konecki 68923 30662 92
0.30 %
2606 opatowski 44955 19946 61
0.31 %
2607 ostrowiecki 92756 38259 133
0.35 %
2610 skarżyski 64641 29706 111
0.37 %
2608 pińczowski 34323 14165 42
0.30 %
2609 sandomierski 65921 28210 85
0.30 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl