Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
3903
Liczba kart ważnych
1666
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0
Liczba głosów ważnych
1661
Liczba głosów nieważnych
5

Wynik kandydata w regionie

2.47 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
060507 Zespół Szkół w Potoku Wielkim
Potok Wielki 104
23-313 Potok Wielki
1 1523 653 17
2.60%
060507 Zespół Szkół w Potoku-Stanach
Potok-Stany 63
23-313 Potok Wielki
2 1337 566 14
2.47%
060507 Zespół Szkół w Potoczku
Potoczek 42
23-313 Potok Wielki
3 1043 442 10
2.26%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl