Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
38431
Liczba kart ważnych
20365
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2
Liczba głosów ważnych
20252
Liczba głosów nieważnych
113

Wynik kandydata w regionie

2.60 %
1.57 %
2.00 %
2.43 %
2.86 %
3.29 %
3.72 %
4.14 %
4.57 %
5.00 %
5.43 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
060505 Janów Lubelski 13276 6931 109
1.57 %
060506 Modliborzyce 5833 2694 57
2.12 %
060507 Potok Wielki 3903 1661 41
2.47 %
060501 Batorz 2759 1502 88
5.86 %
060503 Dzwola 5335 2944 93
3.16 %
060502 Chrzanów 2482 1468 50
3.41 %
060504 Godziszów 4843 3052 89
2.92 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl