Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
5430
Liczba kart ważnych
1823
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0
Liczba głosów ważnych
1806
Liczba głosów nieważnych
17

Wynik kandydata w regionie

0.06 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl