Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
185456
Liczba kart ważnych
94661
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
62
Liczba głosów ważnych
93936
Liczba głosów nieważnych
725

Wynik kandydata w regionie

0.40 %
0.40 %
0.40 %

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
246401 Częstochowa 185456 93936 376
0.40 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl