Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
111287
Liczba kart ważnych
54941
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
21
Liczba głosów ważnych
54422
Liczba głosów nieważnych
519

Wynik kandydata w regionie

0.31 %
0.26 %
0.29 %
0.31 %
0.34 %
0.36 %
0.39 %
0.41 %
0.44 %
0.46 %
0.49 %

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
241303 Radzionków 13528 7194 24
0.33 %
241304 Tarnowskie Góry 49222 25032 67
0.27 %
241305 Krupski Młyn 2688 1339 4
0.30 %
241307 Świerklaniec 9482 4518 12
0.27 %
241309 Zbrosławice 12248 5049 26
0.51 %
241301 Kalety 7193 3297 10
0.30 %
241302 Miasteczko Śląskie 5805 2679 7
0.26 %
241306 Ożarowice 4591 2456 9
0.37 %
241308 Tworóg 6530 2858 10
0.35 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl