Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
91135
Liczba kart ważnych
42553
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
17
Liczba głosów ważnych
42223
Liczba głosów nieważnych
330

Wynik kandydata w regionie

0.37 %
0.20 %
0.23 %
0.27 %
0.30 %
0.34 %
0.37 %
0.40 %
0.44 %
0.47 %
0.51 %

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
240503 Gierałtowice 9123 5197 16
0.31 %
240504 Pilchowice 9097 4265 13
0.30 %
240506 Sośnicowice 6772 2963 12
0.40 %
240507 Toszek 7927 3119 10
0.32 %
240508 Wielowieś 4844 1675 9
0.54 %
240501 Knurów 30182 14955 69
0.46 %
240502 Pyskowice 14513 6497 19
0.29 %
240505 Rudziniec 8677 3552 7
0.20 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl