Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
111338
Liczba kart ważnych
52264
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
10
Liczba głosów ważnych
51795
Liczba głosów nieważnych
469

Wynik kandydata w regionie

0.58 %
0.29 %
0.41 %
0.53 %
0.65 %
0.77 %
0.89 %
1.00 %
1.12 %
1.24 %
1.36 %

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
240401 Blachownia 10763 5020 20
0.40 %
240403 Janów 4937 2296 15
0.65 %
240413 Poczesna 10388 5183 34
0.66 %
240415 Rędziny 8154 3796 20
0.53 %
240405 Kłomnice 11206 5153 22
0.43 %
240406 Koniecpol 8286 3462 16
0.46 %
240416 Starcza 2275 1087 8
0.74 %
240408 Kruszyna 4009 1891 8
0.42 %
240410 Mstów 8768 4121 61
1.48 %
240411 Mykanów 11820 5751 32
0.56 %
240412 Olsztyn 6488 3134 9
0.29 %
240414 Przyrów 3241 1350 7
0.52 %
240402 Dąbrowa Zielona 3419 1454 7
0.48 %
240404 Kamienica Polska 4622 2211 14
0.63 %
240407 Konopiska 8781 3986 18
0.45 %
240409 Lelów 4181 1900 12
0.63 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl