Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
38584
Liczba kart ważnych
15308
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
8
Liczba głosów ważnych
15139
Liczba głosów nieważnych
169

Wynik kandydata w regionie

7.76 %
4.26 %
5.13 %
5.99 %
6.86 %
7.72 %
8.59 %
9.45 %
10.32 %
11.18 %
12.05 %

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
200507 Kleszczele 2297 916 70
7.64 %
200508 Narew 3207 1118 88
7.87 %
200509 Narewka 3311 1168 93
7.96 %
200505 Dubicze Cerkiewne 1488 550 71
12.91 %
200501 Hajnówka 18009 7522 570
7.58 %
200503 Czeremcha 2916 1123 73
6.50 %
200502 Białowieża 1952 845 36
4.26 %
200504 Czyże 1945 684 63
9.21 %
200506 Hajnówka 3459 1213 111
9.15 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl