Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
952153
Liczba kart ważnych
446375
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
217
Liczba głosów ważnych
442847
Liczba głosów nieważnych
3528

Wynik kandydata w regionie

2.67 %
1.60 %
2.22 %
2.83 %
3.45 %
4.06 %
4.68 %
5.30 %
5.91 %
6.53 %
7.14 %

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
2009 sejneński 17129 6865 164
2.39 %
2013 wysokomazowiecki 47375 23189 407
1.76 %
2007 łomżyński 41506 17831 296
1.66 %
2001 augustowski 47442 20556 433
2.11 %
2002 białostocki 116267 57284 1370
2.39 %
2008 moniecki 34591 13391 289
2.16 %
2063 Suwałki 53638 25120 634
2.52 %
2011 sokólski 58069 24097 625
2.59 %
2014 zambrowski 36306 16404 307
1.87 %
2061 Białystok 226876 122135 3429
2.81 %
2003 bielski 47602 21168 917
4.33 %
2062 Łomża 48539 23113 446
1.93 %
2004 grajewski 38939 15672 251
1.60 %
2012 suwalski 29098 12184 278
2.28 %
2005 hajnowski 38584 15139 1175
7.76 %
2010 siemiatycki 38751 15869 568
3.58 %
2006 kolneński 31441 12830 227
1.77 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl