Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
95517
Liczba kart ważnych
47266
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
7
Liczba głosów ważnych
46848
Liczba głosów nieważnych
418

Wynik kandydata w regionie

0.39 %
0.22 %
0.26 %
0.29 %
0.33 %
0.36 %
0.40 %
0.43 %
0.47 %
0.50 %
0.54 %

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
101609 Tomaszów Mazowiecki 8534 4264 19
0.45 %
101610 Ujazd 6389 3025 10
0.33 %
101604 Czerniewice 4197 1761 8
0.45 %
101602 Będków 2795 1279 4
0.31 %
101601 Tomaszów Mazowiecki 51282 25487 95
0.37 %
101603 Budziszewice 1810 878 5
0.57 %
101605 Inowłódz 3254 1666 9
0.54 %
101608 Rzeczyca 3973 1820 4
0.22 %
101606 Lubochnia 5501 2915 12
0.41 %
101607 Rokiciny 5076 2464 10
0.41 %
101611 Żelechlinek 2706 1289 6
0.47 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl