Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
92814
Liczba wydanych kart
33799

Frekwencja w regionie

36.42 %
35.03 %
35.49 %
35.95 %
36.42 %
36.88 %
37.34 %
37.80 %
38.26 %
38.73 %
39.19 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
121904 Niepołomice 20130 7381
36.67 %
121905 Wieliczka 42981 15609
36.32 %
121901 Biskupice 7370 2922
39.65 %
121902 Gdów 13967 4892
35.03 %
121903 Kłaj 8366 2995
35.80 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl