Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
35248
Liczba wydanych kart
10214

Frekwencja w regionie

28.98 %
25.89 %
26.62 %
27.35 %
28.08 %
28.81 %
29.54 %
30.26 %
30.99 %
31.72 %
32.45 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
121405 Proszowice 13247 3843
29.01 %
121406 Radziemice 2791 926
33.18 %
121403 Nowe Brzesko 4684 1500
32.02 %
121404 Pałecznica 2901 794
27.37 %
121401 Koniusza 6944 1939
27.92 %
121402 Koszyce 4681 1212
25.89 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl