Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
14721
Liczba wydanych kart
8348

Frekwencja w regionie

56.71 %

Frekwencja

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
121306 Szkoła Podstawowa w Babicach
Babice ul. Różana 23
32-600 Oświęcim
1 1535 876
57.07%
121306 LKS "Puls" w Broszkowicach
Broszkowice ul. Łąkowa 6
32-600 Oświęcim
2 493 312
63.29%
121306 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Grojec ul. Beskidzka 100
32-615 Grojec
3 771 485
62.91%
121306 Szkoła Podstawowa w Brzezince
Brzezinka ul. Szkolna 19
32-600 Oświęcim
4 1937 1152
59.47%
121306 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Harmężach
Harmęże ul. Borowskiego 30
32-600 Oświęcim
5 559 293
52.42%
121306 Dom Ludowy w Porębie Wielkiej
Poręba Wielka ul. Wadowicka 79
32-600 Oświęcim
6 1713 958
55.93%
121306 Szkoła Podstawowa w Rajsku
Rajsko ul. Edukacyjna 11
32-600 Oświęcim
7 1257 705
56.09%
121306 Szkoła Podstawowa we Włosienicy
Włosienica ul. Józefa Suskiego 53
32-642 Włosienica
8 1258 706
56.12%
121306 Dom Ludowy w Dworach Drugich
Dwory Drugie ul. Oświęcimska 28
32-642 Włosienica
9 276 133
48.19%
121306 Gimnazjum Gminne Nr 2 w Zaborzu
Zaborze ul. Jezioro 2
32-600 Oświęcim
10 1336 817
61.15%
121306 Szkoła Podstawowa w Grojcu
Grojec ul. Aleja Ogrodowa 2
32-615 Grojec
11 975 443
45.44%
121306 Dom Ludowy w Pławach
Pławy ul. Pławianka 3
32-600 Oświęcim
12 311 194
62.38%
121306 Remiza OSP w Stawach Monowskich
Stawy Monowskie ul. Dogodna 1
32-642 Włosienica
13 245 157
64.08%
121306 Szkoła Podstawowa w Grojcu
Grojec ul. Aleja Ogrodowa 2
32-615 Grojec
14 1019 480
47.11%
121306 Przedszkole Samorządowe w Zaborze
Zaborze ul. Grojecka 54
32-600 Oświęcim
15 1007 628
62.36%
121306 Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Grojcu
Grojec ul. Aleja Ogrodowa 1
32-615 Grojec
16 29 9
31.03%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl