Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
17313
Liczba wydanych kart
6593

Frekwencja w regionie

38.08 %

Frekwencja

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
121103 Remiza OSP
Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2A
34-470 Czarny Dunajec
1 866 361
41.69%
121103 Budynek Liceum
Czarny Dunajec ul. Ks. Kmietowicza 2
34-470 Czarny Dunajec
2 931 286
30.72%
121103 "Dworek"
Czarny Dunajec ul. Kolejowa 14
34-470 Czarny Dunajec
3 1196 438
36.62%
121103 Remiza OSP
Wróblówka 40a
34-470 Czarny Dunajec
4 482 165
34.23%
121103 Szkoła Podstawowa
Pieniążkowice 142
34-408 Odrowąż
5 684 246
35.96%
121103 Szkoła Podstawowa
Dział 9
34-408 Odrowąż
6 413 128
30.99%
121103 Szkoła Podstawowa
Odrowąż 41
34-408 Odrowąż
7 814 283
34.77%
121103 Gimnazjum
Załuczne 84A
34-408 Odrowąż
8 558 290
51.97%
121103 Szkoła Podstawowa
Podszkle 47
34-472 Piekielnik
9 664 256
38.55%
121103 Ośrodek Zdrowia
Piekielnik 129c
34-472 Piekielnik
10 908 382
42.07%
121103 Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum
Piekielnik 202
34-472 Piekielnik
11 900 370
41.11%
121103 Remiza OSP
Podczerwone 112
34-470 Czarny Dunajec
12 812 271
33.37%
121103 Remiza OSP
Koniówka 215c
34-470 Czarny Dunajec
13 315 132
41.90%
121103 Szkoła Podstawowa
Chochołów 184B
34-513 Chochołów
14 975 433
44.41%
121103 Szkoła Podstawowa Nr 1
Ciche 152
34-407 Ciche
15 818 299
36.55%
121103 Remiza OSP (Ciche Środkowe)
Ciche 343B
34-407 Ciche
16 848 293
34.55%
121103 Szkoła Podstawowa Nr 3
Ciche 611A
34-407 Ciche
17 764 297
38.87%
121103 Remiza OSP (Ratułów Dolny)
Ratułów 110c
34-407 Ciche
18 838 347
41.41%
121103 Remiza OSP (Ratułów Górny)
Ratułów 252a
34-407 Ciche
19 858 340
39.63%
121103 Szkoła Podstawowa Nr 1
Czerwienne 89
34-407 Ciche
20 618 270
43.69%
121103 Katolickie Gimnazjum i Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
Czerwienne 245
34-407 Ciche
21 673 253
37.59%
121103 Szkoła Podstawowa Nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
Stare Bystre 124
34-407 Ciche
22 711 245
34.46%
121103 Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
Stare Bystre 347
34-407 Ciche
23 667 208
31.18%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl