Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
148388
Liczba wydanych kart
69356

Frekwencja w regionie

46.74 %
38.08 %
39.66 %
41.25 %
42.83 %
44.41 %
46.00 %
47.58 %
49.16 %
50.74 %
52.33 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
121108 Łapsze Niżne 7166 3128
43.65 %
121102 Szczawnica 6231 2974
47.73 %
121101 Nowy Targ 26727 13898
52.00 %
121103 Czarny Dunajec 17313 6593
38.08 %
121105 Jabłonka 13825 6534
47.26 %
121104 Czorsztyn 5876 2615
44.50 %
121106 Krościenko nad Dunajcem 5303 2459
46.37 %
121107 Lipnica Wielka 4472 2156
48.21 %
121111 Raba Wyżna 11165 5120
45.86 %
121112 Rabka-Zdrój 14106 7605
53.91 %
121109 Nowy Targ 18183 8357
45.96 %
121113 Spytkowice 3356 1561
46.51 %
121110 Ochotnica Dolna 6331 3150
49.76 %
121114 Szaflary 8334 3206
38.47 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl