Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
30688570
Liczba wydanych kart
15023886

Frekwencja w Polsce

48.96 %
42.03 %
43.32 %
44.61 %
45.89 %
47.18 %
48.47 %
49.76 %
51.05 %
52.33 %
53.62 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl