Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
30168816
Liczba wydanych kart
4408602

Frekwencja w Polsce

14.61 %
12.06 %
12.62 %
13.17 %
13.73 %
14.28 %
14.84 %
15.39 %
15.95 %
16.50 %
17.06 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl