Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Rzeczpospolita Polska

Ponowne głosowanie

Liczba obwodów27817
Liczba obwodów z których spłynęły dane27817
Liczba uprawnionych do głosowania30709281
Liczba wydanych kart16993169
Frekwencja55.34%
Lokale wyborcze
zostały zamknięte
dni
godzin minut sekund

24 maja 2015 r.

Wyszukaj obwody

Adres
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl