Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Adresy stron internetowych komitetów wyborczych

Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Reczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

(według zawiadomień przekazanych Państwowej Komisji Wyborczej przez pełnomocników komitetów wyborczych zgodnie z art. 102 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.; stan na 18 marca 2015 r.)

Nazwa komitetu wyborczego
Adres strony internetowej
Termin na zawiadomienie
Data zawiadomienia
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl