Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Aktualności

Wyszukaj

Informacja dotycząca zgłoszeń związanych z przeprowadzaniem głosowania

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się z prośbą o niedokonywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dniu wyborów, bieżących zgłoszeń (interwencji) związanych z przeprowadzanym głosowaniem, w szczególności dotyczących udziału w głosowaniu, gdyż z uwagi na dużą liczbę korespondencji wpływającej do Komisji, nie będzie możliwe udzielanie odpowiedzi na wszystkie zapytania na bieżąco w tym trybie. Odpowiedzi na korespondencję zostaną udzielone po ustaleniu wyników wyborów.
Dlatego też zgłoszeń w sprawach związanych z przeprowadzaniem głosowania należy dokonywać we właściwych okręgowych komisjach wyborczych, których adresy i numery telefonów dostępne są na stronie internetowej pod adresem:  http://prezydent2015.pkw.gov.pl/Okregowe_Komisje_Wyborcze.
W przypadkach, w których konieczne jest podjęcie działań przez Państwową Komisję Wyborczą, zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie. 

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl