Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
39886
Liczba kart ważnych
19340
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
15
Liczba głosów ważnych
19004
Liczba głosów nieważnych
336

Wynik kandydata w regionie

44.20 %
44.20 %
44.20 %

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
247601 Świętochłowice 39886 19004 8399
44.20 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl