Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
108887
Liczba kart ważnych
60574
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
49
Liczba głosów ważnych
59586
Liczba głosów nieważnych
988

Frekwencja w regionie

55.63 %
50.22 %
50.43 %
50.65 %
50.86 %
51.08 %
51.29 %
51.51 %
51.72 %
51.94 %
52.15 %
Duda Andrzej Sebastian
Komorowski Bronisław Maria

Wyniki wyborów

Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata

Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
1 Duda Andrzej Sebastian 31075
52.15%
2 Komorowski Bronisław Maria 28511
47.85%
Kod Nazwa jednostki Głosy ważne Duda
Andrzej Sebastian
Proporcja (%) Komorowski
Bronisław Maria
Duda
Andrzej Sebastian
Komorowski
Bronisław Maria
Głosy % Głosy % % %
247301 Rybnik 59586 31075 52.15%
47.85
28511 47.85% 52.15% 47.85%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl